Fakty o drewnie

Dlaczego drewniane palety?

Jest kilka powodów dla których palety drewniane są najl­epszym rozwiązaniem…

  1. są trwałe i wytrzymałe
  2. funkcjonalne i bezpieczne
  3. dostępne w dużych ilościach
  4. są biodegradowalne
  5. zgodne z najwyższymi standardami środowiskowymi
  6. higieniczne

Drewno jest idealnym, naturalnym i ekologicznym opakowaniem dla przemysłu żywieniowego.

Wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych w Niemczech i Szwajcarii wykazały, że drewno jest tak samo dobre jak inne materiały opakowaniowe. W zasadzie badania te wykazały również, że bakterie mają większą możliwość rozwoju na plastiku aniżeli na drewnie. Poszczególne typy drewna posiadają lepsze właściwości higieniczne niż plastik.

Źródło: Nord­isk Industrifond


Drewno jest naturalnie odnawialne, a użyte w paletach i opakowaniach może zostać w łatwy sposób poddane procesowi recyklingu.


Stosowanie drewna pozwala na redukcję zmian klimatycznych.

Używanie drewna zamiast innych materiałów oszczędza średnio 0,9 tony dwutlenku węgla na metr sześcienny. 

Źródło: Edinburgh Centre for Carbon Management


Drewno od dawna jest tradycyjnym materiałem opakowaniowym. Niemniej jednak, od pewnego czasu jest dyskryminowane i niedoceniane. Przyczyną tego jest niewystarczająca wiedza na temat zalet surowca drzewnego bądź też nieuzasadniona obawa o nadmierną wycinkę lasów.

Lasy rosną w niespotykanie wysokim i zwiększającym się stopniu, który jest znacznie powyżej wielkości masy drewna wycinanego, zatem ilość drzewa w lesie nieustannie się zwiększa.

Źródło: Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, 2007


Wszystkie kraje europejskie posiadają regulacje i praktyki zalesiania. Mimo, że liczba drzew posadzonych na hektar będzie się różnić w zależności od gatunku, miejsca i systemu zarządzania, tym niemniej będzie zawsze większa aniżeli liczba drzew wycinanych, z uwagi na  założenie występowanie strat naturalnych oraz pozostawienie lasom zapasów drewna.

Obecnie jedynie 64% rocznego przyrostu lasów europejskich jest wycinane, zatem zarówno powierzchnia lasów jak i zasoby drewna rosną w skali roku.

Źródło: FAO, State of the World’s Forests, 2003

Palety, opakowania drewniane, biomasa