ISPM-15 / obróbka termiczna

Wymóg obróbki termicznej wyrobów z drewna został wprowadzony w celu ochrony lasów przed szkodnikami z innych państw. W PPUH Company LTD zainstalowana jest suszarnia do drewna, która umożliwia suszenie zarówno elementów jak i gotowych palet. Zgodnie ze Standardem Fitosanitarnym nr 15 (ISPM-15) nasze przedsiębiorstwo posiada świadectwo umożliwiające traktowanie ciepłem produktów drzewnych.

Każdorazowo wręczamy naszym klientom certyf­ikat określający pochodzenie wyrobów oraz potwierdzający zgodność danej partii wyrobów z wymogami standardu IPPC.

 

Palety, opakowania drewniane, biomasa