Biomasa

W wyniku rozdrobnienia na rębaku odpadów powstałych w produkcji ­palet, uzyskujemy zrębki drzewne. Mają one szerokie zastosowanie w produkcji płyt pilśniowych i wiórowych, mas celulozowych, żelazostopów, a także używane są jako opał.

Trociny to drobne wióry powstające jako odpad po obróbce drewna. Służą między innymi do produkcji brykietów, pelletów itp.

Zrębki i trociny to ekologiczny opał biomasowy.

Zrębki drzewne wykorzystywane są ponadto w ogrodnictwie do ozdabiania terenów zieleni i skwerów. Posiadają liczne zalety:

  • zabezpieczają przed chwastami,
  • zapobiegają przesuszaniu gleby,
  • chronią glebę przed wahaniami temperatury,
  • posiadają naturalny odczyn PH.

Palety, opakowania drewniane, biomasa